1234 Listorakki, Helsiniki,Finland info@aprenderh.coim 715 05 5665

SPIRITUAALINEN ISTUNTO

5

Jotkut ihmiset haluavat puhua hengelle, mutta he eivät tiedä, pilaavatko he jotakin kuten heidän omaa tai perheensä elämää tai jotakin erityistä yhteydessä heidän rakkaisiinsa. Jotkut uskovat, että on olemassa sielu, ja jotkut uskovat, ettei sielua ole olemassa. Mutta joskus saattaa vaikuttaa siltä, että sielu on olemassa. Luemme tai kuulemme usein uutisista, että jossakin paikassa kummittelee, ja kaikki haluavat tietää onko näin, mutta miksi emme uskalla mennä maaseudulle. Luultavasti siksi, koska ihmiset pelkäävät, mutta jotkut ihmiset rohkaisevat mielensä ja he haluavat puhua mille tahansa aaveelle tai sielulle. Ja lopulta he menettävät elämänsä tai mielenterveytensä tai kaiken. Siksi on hyvä pysytellä kummituksista etäällä. Uskon, että ehkä on olemassa sielu tai kummitusten maailma, mutta emme halua mennä sisään siihen maailmaan, koska meidän maanpäällinen maailmamme on oikein hyvä. Jotkut ihmiset haluavat saada vastauksia polttamalla kynttilöitä pimeässä huoneessa ja tekemällä taikuutta ja lukevat mitä tahansa mantroja saadakseen puhua jollekin sielulle tai sieluille, jotkut ihmiset haluavat myös jotakin sielulta, mutta tällaisella tekemisellä voi olla suuri vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisten elämään.

Jotkut ihmiset, jotka uskovat aaveisiin ja henkiin, harjoittavat spiritistisiä istuntoja. Istunto on tapahtuma, jonka avulla he voivat puhua kuolleen ihmisen sielulle tai hengelle. Prosessi vaatii vähintään kolme ihmisen läsnäolon, jolloin he kokoontuvat pimeään huoneeseen ja levittävät värikkään kankaan pöydän päälle ja pitävät hengen suosikkiesineitä sen päällä. Sitten he istuutuvat pöydän ympärille, jossa on vaaleata valoa, yleensä kynttilän valoa. Tässä prosessissa on mukana meedio tai esipuhuja ja ihmisiä, jotka haluavat puhua sielun kanssa. Jokainen istuu ympyrässä ja yrittää puhua sielun kanssa tai yrittävät saada vastauksia hengeltä esittämiinsä kysymyksiin.

Henkilö, joka puhuu kokee sielun fyysisesti ja henkisesti. Hän voi tuntea hengen hajun ja tunnistaa hengen tunteet. Jos henki ilmestyy, todiste tulee esille vastauksena kysymykseen, koputuksena henkiselle ja fyysiselle meediolle. Joskus on niin, että henki pitää jättää rauhaan, jos ilmenee ongelmia tai vaaran tunnetta.

Kolme tai useampi ihminen kokoontuu istuntoon tavatakseen henkiä. Johtohenkilö tai esipuhuja johtaa prosessia saadakseen yhteyden sielun prosessin aikana. Ryhmä kokoontuu pöydän ympärille ja jonka päällä on vaalea ja värikäs kangas. Sielun kutsuminen alkaa sillä hetkellä pöydän keskeltä. Oikean tunnelman luomiseksi käytetään suitsuketta, joka poistaa huonon energian. Ennen virallisen meedioistunnon aloittamista osallistujat meditoivat ja rukoilevat suojausta ja keskittyvät henkisesti olemaan läsnä. Kaikki mahdolliset sähköiset välineet sammutetaan tai poistetaan läheisyydestä, jotta ne eivät häiritse yhteydenpitoa. Osallistujat sytyttävät kynttilät, joiden avulla he luovat tunnelman, joka kutsuu sielua. Tämän prosessin mukaan vaaleat kynttilät antavat tarpeeksi näkyvyyttä istunnolle tulevan hengen energialle, koska uskotaan, että henkiä viehättää vaalea valo. Ryhmä osallistuu liittämällä kätensä yhteen ympyrässä, jolloin vahvistetaan hengen kutsua paikalle.

Saadaksesi yhteyden sukulaisen tai ystävän henkeen lausut hyvin, hyvin hitaasti hänen nimensä. Kun henkeen on saatu yhteys, käsien ristiminen on mahdollista. Nyt valmistaudu esittämään kysymys sielulle ja odota vastausta. Kysymys on syytä muotoilla kyllä ja ei-vastauksen muotoon. Tällainen vastauksen muotoilu voidaan tehdä niin, että yksi taputus on ei-vastaus ja kaksi taputusta on kyllä-vastaus. Tätä mallia kutsutaan typologiaksi. Kun kynttilän liekki värähtää ja he tuntevat jotakin erilaista, niin silloin sielu on läsnä. Jos minkä tahansa ryhmän johtaja nukkuu tai menee transsiin, niin anna hänen olla rauhassa. Se on yhteydenpidon alku. Sielu saattaa valita puhua tämän kautta. Kun vastaus on saatu esitettyyn kysymykseen, kiitetään henkeä paikalle saapumisesta ja pyydetään henkeä palaamaan omaan maailmaansa. Sitten kynttilät puhalletaan sammuksiin ja rukoillaan kiitokseksi. Tämä on paras mahdollinen tapa päättää istunto.

ritanblogi.blogi.net/blog/

Nykyaikaiset ennustajat

Aiemmin ennustaminen oli vain harvojen ihmisten omaama kyky. Näiden ihmisten koettiin olevan siunattuja yliluonnollisella kyvyllä nähdä tulevia tapahtumia ennalta.
Uuden teknologian myötä kaikilla elämän osa-alueilla on havaittu tapahtuneen huomattavia muutoksia. Teknologian kehittyminen on luonut uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia maailmassa, ja niin on tapahtunut myös ennustamisessa. Aikaisemmin ennustaminen on koettu jollain lailla pyhänä, ennustukset on usein tehty tietyssä ympäristössä ja esimerkiksi kasvokkain oleminen ennustuksen ajan on ollut pakollista. Tämä loi rajallisen tarjonnan, sillä ennustuksen saaminen oli mahdollista ainoastaan henkilöille, joiden lähiympäristössä oli ennustajia.

shutterstock_44072524
Internetin alku ja sen maailmanlaajuinen käyttö on määritellyt ennustamisen uudelleen. Ennustajien tavoitettavuus on kasvanut massiivisen kokoiselle maantieteelliselle alueelle ja verkossa tapahtuva ennustaminen kasvattaakin jatkuvasti suosiotaan. Verkon kautta tapahtuvissa ennustuksissa ennustaja ja ennustuksen saaja ovat yhteydessä internetissä, jonka avulla he voivat olla kahdenkeskeisessä yhteydessä reaaliajassa, eri sovellusten kautta. Yhteydenpito voi tapahtua jopa ennustajan luomalla verkkosivulla. Myös eri ohjelmistojen suosio ennustuksissa on kasvussa.
Uudet tuulet ja innovatiiviset muutokset ovat myös luoneet kasvavan epäilyksen ennustuksiin ja saaneet suuremmat joukot kyseenalaistamaan ennustusten todenperäisyyttä  ennustaja24.fi

Valetulkinnat

Henkisen tulkinnan tulokset pohjautuvat tulkitsijan ymmärrykseen henkilön nykytilasta, ja tämä ymmärrys puolestaan rakentuu sekä fyysiseen että emotionaaliseen tietoon henkilöstä. Tulkinnat ovat todennäköisyyksiin perustuen laskettuja lopputuloksia. Valitettavasti on aina mahdollista, että tulkinnan tekee asiakkaan avoimuutta ja herkkyyttä hyödyntävä huijari, mutta onneksi valetulkinta on helposti tunnistettavissa. Kun kiinnittää huomiota tapaan, jolla tulkinta tehdään, voidaan huijari erottaa todellisesta näkijästä.
Valetulkitsijoiden käyttämää tekniikkaa kutsutaan ”kylmiltään lukemiseksi”. Tämä tarkoittaa sitä, että valetulkitsija kerää omien keinojensa ja niksiensä avulla tarvitsemansa tiedot asiakkaaltaan ja tämän jälkeen esittää samat asiat asiakkaalleen sellaisessa muodossa, että tiedot kuulostavatkin uusilta ja jännittäviltä. Valetulkitsijan sanat kuulostavat asiakkaasta kiehtovilta ja hän uskoo joka sanan.
”Kylmiltään lukeminen” on yhdistelmä ennakoivaa ajattelua, järkeilyä, päättelykykyä sekä jonkinlaista pohjatietoa tilastotieteistä. Valetulkitsijan tulkinta on aina luonteeltaan epämääräinen ja siis hyvin ylimalkainen kuvaus asiakkaasta ja tämän elämäntilanteesta. Juuri epämääräisyyden ja ylimalkaisuuden takia tulkintoihin on erityisen helppo samaistua. Mikäli tulkinta siis kuulostaa liian helposti samaistuttavalta ja yleiseltä, on hyvä kyseenalaistaa tulkinnan aitoutta ja tulkitsijan rehellisyyttä.

Erilaiset selvänäkijät

Selvänäkeminen on yksi huomattavista henkisistä kyvyistä. Henkilö, joka on saanut selvänäkemisen lahjan, tunnetaan nimellä selvänäkijä. Tätä kykyä on kuvattu lahjana nähdä kaukaisessa ajassa tai paikassa olevia henkilöitä, paikkoja tai asioita, erityisen aistilla, joka ei kuulu tavallisiin viiteen aistiimme.

Yleiskuvauksen lisäksi selvänäkijät voidaan luokitella kykyjensä perusteella seuraaviin kategorioihin:
Selvätietoisiksi kutsutaan niitä selvänäkijöitä, jotka saavat omien sisäisten voimiensa kautta tietoa toisessa ajassa tai paikassa olevasta henkilöstä, paikasta tai asiasta. Selvätietoisuuteen liitetään myös Psykoskopia, joka tarkoittaa sielun mittaamista tunteiden kautta.

Selväkuuloisuus on myös eräs selvänäköisyyden muoto. Tällaiset selvänäkijät saavat tietoa erityisen kuulemisen lahjan kautta. Selvänäkijän sanotaan kuulevan ääniä toisesta maailmankaikkeudesta.
Parapsykologian mukaan on olemassa erityisiä aisteja, joiden avulla selvänäkijät pystyvät kanavoimaan henkistä tietoa luontaisen tuntemuksensa kautta. Nämä henkilöt tietävät asioita ja saavat tietoa, mutta eivät pysty loogisesti selittämään, miten he voivat asian tietää tai mistä tieto on peräisin.

Tieteellinen lähestymistapa ennustajiin

Ennustajat ovat henkilöitä, joilla on kyky nähdä menneeseen ja tulevaan, niin ajallisesti kuin maantieteellisestikin. Tieteen suhtautuminen ennustuksiin ja niihin uskoviin on aina ollut ristiriitaista. Näihin ristiriitoihin pohjautuen ovat tiedemiehet ovat yrittäneet löytää todisteita ja luoda argumentteja todistamaan ennustajat ja heidän sanomisensa vääräksi.

Henkisiä kykyjä on yritetty selittää lukuisten tieteellisten tutkimuksien avulla. Tutkimusten perusteella on myös saatu joitakin vastauksia henkisiin kykyihin ja ennustajiin liittyviin kysymyksiin. Nämä tieteelliset tutkimukset perustuvat aivojen ja ihmisen psykologisiin toimintoihin, sekä edellisten vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.

Tiede on selittänyt ennustajien kyvyn eräänlaisena ongelmana aivojen kyvyssä käsitellä valintoja. Nämä ongelmat ilmaantuvat sen takia, että valintojen tekeminen vaikuttuu vahvistuksista ja odotuksista. Muita ennustamisen mahdollistavia psykologisia ja subjektiivisia tekijöitä ovat hallusinaatiot, emotionaalinen epätasapaino, itseharhaisuus, subjektiiviset arvioinnit sekä toiveajattelu.