1234 Listorakki, Helsiniki,Finland info@aprenderh.coim 715 05 5665

Nykyaikaiset ennustajat

Aiemmin ennustaminen oli vain harvojen ihmisten omaama kyky. Näiden ihmisten koettiin olevan siunattuja yliluonnollisella kyvyllä nähdä tulevia tapahtumia ennalta.
Uuden teknologian myötä kaikilla elämän osa-alueilla on havaittu tapahtuneen huomattavia muutoksia. Teknologian kehittyminen on luonut uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia maailmassa, ja niin on tapahtunut myös ennustamisessa. Aikaisemmin ennustaminen on koettu jollain lailla pyhänä, ennustukset on usein tehty tietyssä ympäristössä ja esimerkiksi kasvokkain oleminen ennustuksen ajan on ollut pakollista. Tämä loi rajallisen tarjonnan, sillä ennustuksen saaminen oli mahdollista ainoastaan henkilöille, joiden lähiympäristössä oli ennustajia.

shutterstock_44072524
Internetin alku ja sen maailmanlaajuinen käyttö on määritellyt ennustamisen uudelleen. Ennustajien tavoitettavuus on kasvanut massiivisen kokoiselle maantieteelliselle alueelle ja verkossa tapahtuva ennustaminen kasvattaakin jatkuvasti suosiotaan. Verkon kautta tapahtuvissa ennustuksissa ennustaja ja ennustuksen saaja ovat yhteydessä internetissä, jonka avulla he voivat olla kahdenkeskeisessä yhteydessä reaaliajassa, eri sovellusten kautta. Yhteydenpito voi tapahtua jopa ennustajan luomalla verkkosivulla. Myös eri ohjelmistojen suosio ennustuksissa on kasvussa.
Uudet tuulet ja innovatiiviset muutokset ovat myös luoneet kasvavan epäilyksen ennustuksiin ja saaneet suuremmat joukot kyseenalaistamaan ennustusten todenperäisyyttä  ennustaja24.fi

Valetulkinnat

Henkisen tulkinnan tulokset pohjautuvat tulkitsijan ymmärrykseen henkilön nykytilasta, ja tämä ymmärrys puolestaan rakentuu sekä fyysiseen että emotionaaliseen tietoon henkilöstä. Tulkinnat ovat todennäköisyyksiin perustuen laskettuja lopputuloksia. Valitettavasti on aina mahdollista, että tulkinnan tekee asiakkaan avoimuutta ja herkkyyttä hyödyntävä huijari, mutta onneksi valetulkinta on helposti tunnistettavissa. Kun kiinnittää huomiota tapaan, jolla tulkinta tehdään, voidaan huijari erottaa todellisesta näkijästä.
Valetulkitsijoiden käyttämää tekniikkaa kutsutaan ”kylmiltään lukemiseksi”. Tämä tarkoittaa sitä, että valetulkitsija kerää omien keinojensa ja niksiensä avulla tarvitsemansa tiedot asiakkaaltaan ja tämän jälkeen esittää samat asiat asiakkaalleen sellaisessa muodossa, että tiedot kuulostavatkin uusilta ja jännittäviltä. Valetulkitsijan sanat kuulostavat asiakkaasta kiehtovilta ja hän uskoo joka sanan.
”Kylmiltään lukeminen” on yhdistelmä ennakoivaa ajattelua, järkeilyä, päättelykykyä sekä jonkinlaista pohjatietoa tilastotieteistä. Valetulkitsijan tulkinta on aina luonteeltaan epämääräinen ja siis hyvin ylimalkainen kuvaus asiakkaasta ja tämän elämäntilanteesta. Juuri epämääräisyyden ja ylimalkaisuuden takia tulkintoihin on erityisen helppo samaistua. Mikäli tulkinta siis kuulostaa liian helposti samaistuttavalta ja yleiseltä, on hyvä kyseenalaistaa tulkinnan aitoutta ja tulkitsijan rehellisyyttä.

Erilaiset selvänäkijät

Selvänäkeminen on yksi huomattavista henkisistä kyvyistä. Henkilö, joka on saanut selvänäkemisen lahjan, tunnetaan nimellä selvänäkijä. Tätä kykyä on kuvattu lahjana nähdä kaukaisessa ajassa tai paikassa olevia henkilöitä, paikkoja tai asioita, erityisen aistilla, joka ei kuulu tavallisiin viiteen aistiimme.

Yleiskuvauksen lisäksi selvänäkijät voidaan luokitella kykyjensä perusteella seuraaviin kategorioihin:
Selvätietoisiksi kutsutaan niitä selvänäkijöitä, jotka saavat omien sisäisten voimiensa kautta tietoa toisessa ajassa tai paikassa olevasta henkilöstä, paikasta tai asiasta. Selvätietoisuuteen liitetään myös Psykoskopia, joka tarkoittaa sielun mittaamista tunteiden kautta.

Selväkuuloisuus on myös eräs selvänäköisyyden muoto. Tällaiset selvänäkijät saavat tietoa erityisen kuulemisen lahjan kautta. Selvänäkijän sanotaan kuulevan ääniä toisesta maailmankaikkeudesta.
Parapsykologian mukaan on olemassa erityisiä aisteja, joiden avulla selvänäkijät pystyvät kanavoimaan henkistä tietoa luontaisen tuntemuksensa kautta. Nämä henkilöt tietävät asioita ja saavat tietoa, mutta eivät pysty loogisesti selittämään, miten he voivat asian tietää tai mistä tieto on peräisin.

Tieteellinen lähestymistapa ennustajiin

Ennustajat ovat henkilöitä, joilla on kyky nähdä menneeseen ja tulevaan, niin ajallisesti kuin maantieteellisestikin. Tieteen suhtautuminen ennustuksiin ja niihin uskoviin on aina ollut ristiriitaista. Näihin ristiriitoihin pohjautuen ovat tiedemiehet ovat yrittäneet löytää todisteita ja luoda argumentteja todistamaan ennustajat ja heidän sanomisensa vääräksi.

Henkisiä kykyjä on yritetty selittää lukuisten tieteellisten tutkimuksien avulla. Tutkimusten perusteella on myös saatu joitakin vastauksia henkisiin kykyihin ja ennustajiin liittyviin kysymyksiin. Nämä tieteelliset tutkimukset perustuvat aivojen ja ihmisen psykologisiin toimintoihin, sekä edellisten vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.

Tiede on selittänyt ennustajien kyvyn eräänlaisena ongelmana aivojen kyvyssä käsitellä valintoja. Nämä ongelmat ilmaantuvat sen takia, että valintojen tekeminen vaikuttuu vahvistuksista ja odotuksista. Muita ennustamisen mahdollistavia psykologisia ja subjektiivisia tekijöitä ovat hallusinaatiot, emotionaalinen epätasapaino, itseharhaisuus, subjektiiviset arvioinnit sekä toiveajattelu.