1234 Listorakki, Helsiniki,Finland info@aprenderh.coim 715 05 5665

Month: June 2016

Nykyaikaiset ennustajat

Aiemmin ennustaminen oli vain harvojen ihmisten omaama kyky. Näiden ihmisten koettiin olevan siunattuja yliluonnollisella kyvyllä nähdä tulevia tapahtumia ennalta. Uuden teknologian myötä kaikilla elämän osa-alueilla on havaittu tapahtuneen huomattavia muutoksia. Teknologian kehittyminen on luonut uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia… Read More

Valetulkinnat

Henkisen tulkinnan tulokset pohjautuvat tulkitsijan ymmärrykseen henkilön nykytilasta, ja tämä ymmärrys puolestaan rakentuu sekä fyysiseen että emotionaaliseen tietoon henkilöstä. Tulkinnat ovat todennäköisyyksiin perustuen laskettuja lopputuloksia. Valitettavasti on aina mahdollista, että tulkinnan tekee asiakkaan avoimuutta ja herkkyyttä hyödyntävä huijari,… Read More

Erilaiset selvänäkijät

Selvänäkeminen on yksi huomattavista henkisistä kyvyistä. Henkilö, joka on saanut selvänäkemisen lahjan, tunnetaan nimellä selvänäkijä. Tätä kykyä on kuvattu lahjana nähdä kaukaisessa ajassa tai paikassa olevia henkilöitä, paikkoja tai asioita, erityisen aistilla, joka ei kuulu tavallisiin viiteen aistiimme…. Read More

Tieteellinen lähestymistapa ennustajiin

Ennustajat ovat henkilöitä, joilla on kyky nähdä menneeseen ja tulevaan, niin ajallisesti kuin maantieteellisestikin. Tieteen suhtautuminen ennustuksiin ja niihin uskoviin on aina ollut ristiriitaista. Näihin ristiriitoihin pohjautuen ovat tiedemiehet ovat yrittäneet löytää todisteita ja luoda argumentteja todistamaan ennustajat… Read More