1234 Listorakki, Helsiniki,Finland info@aprenderh.coim 715 05 5665

Tieteellinen lähestymistapa ennustajiin

Ennustajat ovat henkilöitä, joilla on kyky nähdä menneeseen ja tulevaan, niin ajallisesti kuin maantieteellisestikin. Tieteen suhtautuminen ennustuksiin ja niihin uskoviin on aina ollut ristiriitaista. Näihin ristiriitoihin pohjautuen ovat tiedemiehet ovat yrittäneet löytää todisteita ja luoda argumentteja todistamaan ennustajat ja heidän sanomisensa vääräksi.

Henkisiä kykyjä on yritetty selittää lukuisten tieteellisten tutkimuksien avulla. Tutkimusten perusteella on myös saatu joitakin vastauksia henkisiin kykyihin ja ennustajiin liittyviin kysymyksiin. Nämä tieteelliset tutkimukset perustuvat aivojen ja ihmisen psykologisiin toimintoihin, sekä edellisten vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.

Tiede on selittänyt ennustajien kyvyn eräänlaisena ongelmana aivojen kyvyssä käsitellä valintoja. Nämä ongelmat ilmaantuvat sen takia, että valintojen tekeminen vaikuttuu vahvistuksista ja odotuksista. Muita ennustamisen mahdollistavia psykologisia ja subjektiivisia tekijöitä ovat hallusinaatiot, emotionaalinen epätasapaino, itseharhaisuus, subjektiiviset arvioinnit sekä toiveajattelu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *